Экспорттық-импорттық операциялар үшін Қазақстан Республикасының
Бірыңғай терезесі

Көлік құралдары түрін мақұлдау

ӨТІНІШ БЕРУ ҮШІН ЖЕКЕ КАБИНЕТКЕ КІРІҢІЗ

OTTC тіркеу үшін қажетті құжаттар:


1. көлік құралының жалпы техникалық сипаттамасы. Құжат екі данада жасалды, олардың жасалған күні, қолы қойылған адамның аты-жөні және лауазымы;
2. Өтінім беру күнінде тауарлардың Кеден одағының «Доңғалақты көлік құралдарының қауіпсіздігі туралы» техникалық регламенттерінің талаптарына сәйкестігін растайтын дәлелдемелер (TR TS 018/2011);
3. Сертификаттау жөніндегі органдардың және ЕАЭО сынақ зертханаларының (орталықтарының) бірыңғай тізіліміне енгізілген сәйкестік сертификаттары;
4. Кеден одағының «Доңғалақты көлік құралдарының қауіпсіздігі туралы» техникалық регламентіне (2 КО 018/2011) техникалық регламенттің № 2 қосымшасының және (немесе) толық көлік құралының сәйкестендіру хаттамасының және сынақ нәтижелерінің актісіне сәйкес жеке талаптарға сәйкес аккредиттелген сынақ зертханасы шығарған көлік құралдарын сертификаттау бойынша сынақ туралы есептер;
5. арнайы және мамандандырылған автомобильдер жағдайында - Кеден одағының «Доңғалақты көлік құралдарының қауіпсіздігі туралы» (ТР ТС 018/2011) техникалық регламентіне № 6 қосымшаның қолданылатын талаптарын ескере отырып, аккредиттелген сынақ зертханасы шығарған көлік құралдарын сәйкестендіру және сертификаттау сынақтары, сондай-ақ басқа да дәлелдемелер көрсетілген өтініште көрсетілген материалдар;
6. 1958 жылғы Келісімге қатысушы елдерде шығарылған БҰҰ ережелеріне қатысты мақұлдау туралы хабарламаларды теру;
7. басқа көлік құралдарының шассиінде немесе негізінде жасалған көлік құралдарының сәйкестігін бағалау кезінде - көлік құралының типін бекіту немесе шасси түрін мақұлдау;
8. өндіруші қолданатын сапа менеджменті жүйесінің сәйкестік сертификаты. Мұндай сертификат болмаған жағдайда өндіріс жағдайларының сипаттамасы Кеден одағының «Доңғалақты көлік құралдарының қауіпсіздігі туралы» (РТ 018/2011) техникалық регламентіне № 13 қосымшаға сәйкес құжаттарды талдау мүмкіндігін және өнімнің талаптарға сәйкестігін бақылау жоспары берілген. инспекциялар мен бақылау сынақтарының ауқымы мен жиілігін, тексерілген үлгілердің санын, сондай-ақ тексерілетін орынды көрсететін техникалық регламенттер;
9. көлік құралын өндірушінің халықаралық сәйкестендіру кодының белгіленген тәртібіне сәйкес беру туралы құжат (Еуразиялық экономикалық одақ аумағында өндірілген автомобильдер үшін);
10. көлік құралын пайдалану жөніндегі басшылық (нұсқаулық);
11. өнім өндірушісі болып табылмайтын өтініш беруші сәйкестікті бағалау жүргізуге және өндірушімен оның талаптарына сәйкес Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттерде өнімнің қауіпсіздігі үшін бірлескен және жауапты болатын өндіруші мен өтініш беруші арасындағы келісім туралы сертификаттау жөніндегі органға келісім береді; < br /> 12. шасси негізінде өндірілген немесе үшінші тарап өндірушісінен сатып алынған көлік құралдарының сәйкестігін бағалау кезінде, аталған құжаттардан басқа, 1.3 тармағына сәйкес құжаттар сертификаттау органына ұсынылады. Кеден одағының «Доңғалақты көлік құралдарының қауіпсіздігі туралы» техникалық регламентіне №12 қосымша (ТР КО 018/2011);
13. Құрылымы өнеркәсіптік жинақтау режимінде құрастырылатын жиынтықтардан ғана жүзеге асырылатын, құрылымдық аналогтары басқа өндіріс жағдайында шығарылатын, көлік құралының түріне қатысты алғаш рет жүргізілген сәйкестікті бағалау кезінде, аталған құжаттарға қосымша, сертификаттау жөніндегі органға бұрын жүргізілген құжаттар 1.4. тармаққа сәйкес ұсынылады. Кеден одағының «Доңғалақты көлік құралдарының қауіпсіздігі туралы» техникалық регламентіне № 12 қосымша (TR TS 018/2011).

Ол Еуразиялық экономикалық одақтың сертификаттау органдарының және сынақ зертханаларының (орталықтарының) бірыңғай тізіліміне енгізілген сәйкестікті растаудың аккредиттелген органымен жасалады және шығарылады.