Экспорттық-импорттық операциялар үшін Қазақстан Республикасының
Бірыңғай терезесі

Шығарылған орны:
Куәліктің түрі:
Тіркеу нөмірі:
Шығарылған күні (тіркеу):
Өтініш беруші:
Страна заявителя:
ӨТІНІШ БЕРУШІ ТҰЛҒАСЫНДА БІЛДІРІЛДІ:
Жүк алушы:
Страна получателя:
Өнімнің типі:
ТАЛАПТАРҒА СӘЙКЕС КЕЛУГЕ ОДАҚТЫҢ ТЕХНИКАЛЫҚ РЕГЛАМЕНТІ:
Оған сәйкес өнім дайындалған техникалық құжаттар:
Өнімнің атауы:
Қолдану саласы:
Этикеткадағы ақпарат:
Гигиеналық сипаттамасы:
Дайындаушы:
Страна изготовитель:
Қолданыс мерзімі:5 жыл
Уәкілетті орган: