Экспорттық-импорттық операциялар үшін Қазақстан Республикасының
Бірыңғай терезесі

КЕДЕН ӨКІЛДЕРІНІҢ ТІЗІЛІМІНЕ ЕНГІЗУ РӘСІМІ

Тізілімге енгізу шарттары

Кеден өкілі ретінде әрекет етуге үміткер заңды тұлғаны кеден өкілдерінің тізіліміне енгізу шарттары мыналар болып табылады: сақтандыру шартында белгіленген сақтандыру сомасына; 2) кеден ісі саласындағы қызметті жүзеге асыратын заңды тұлғаның Комиссия белгілеген мөлшерде және кеден өкілі ретіндегі қызметі экспортталмайтын тауарларға қатысты кедендік операциялармен шектелетін заңды тұлғаға қатысты міндеттердің орындалуын қамтамасыз ету. экспорт кедендік рәсімімен орналастырылған кедендік баждар - айырбастау бағамын қолдана отырып, жүз елу мың евроға баламалы мөлшерде; 3) уәкілетті органға жүгінген күні кеден өкілдерінің тізіліміне кедендік баждарды, салықтарды, арнайы, демпингке қарсы, өтем баждарын, проценттерді, проценттерді төлеу жөніндегі міндеттің енгізілмегені;
4) электрондық шот-фактуралардың ақпараттық жүйесін пайдалану туралы келісімнің (келісімнің) болуы.

Мемлекеттік қызмет көрсету мерзімі

Өтінішті оған қоса берілетін құжаттарды уәкілетті орган уәкілетті орган алған күннен бастап он жұмыс күні ішінде қарайды.
Тізілімге енгізу туралы шешім уәкілетті орган басшысының немесе оның орынбасарының немесе уәкілетті орган басшысының орынбасарының бұйрығымен ресімделеді және бұйрық қабылданған күннен бастап күшіне енеді. Кеден өкілдерін тізілімге енгізуден бас тарту туралы шешім осы баптың 2-тармағында көрсетілген құжаттар ұсынылмаған немесе өтініш беруші осы Кодекстің 489-бабында белгіленген шарттарға сәйкес келмеген жағдайда қабылданады. Өтініш беруші аталған бұзушылықтарды жойғаннан кейін өтініш осы Кодексте белгіленген тәртіппен қаралады. Жеке тұлғаны кеден өкілдерінің тізіліміне енгізген немесе енгізуден бас тартқан жағдайда, уәкілетті орган тиісті шешім қабылданған күннен кейінгі бір жұмыс күнінен кешіктірмей өтініш берушіге жазбаша немесе электронды түрде хабарлайды.

Қызмет көрсетуші

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік кірістер комитеті

Өтініш

Уақытша сақтау қоймалары иелерінің тізіліміне енгізу туралы өтініш нысаны «Қазақстан Республикасындағы кедендік реттеу туралы» Қазақстан Республикасының 2017 жылғы 26 желтоқсандағы Кодексінде көзделген өтініштердің нысандарын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2018 жылғы 30 қаңтардағы № 87 бұйрығымен бекітілген (Сілтеме: http : //www.adilet.zan.kz/rus/docs/V1800016368).

Мемлекеттік қызмет стандарты

«Қазақстан Республикасының мемлекеттік кірістер органдары көрсететін мемлекеттік қызметтер стандарттарын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2015 жылғы 27 сәуірдегі № 284 бұйрығымен бекітілген (36-қосымша)

Құқықтық реттеу

1. «Қазақстан Республикасындағы кедендік реттеу туралы» Қазақстан Республикасының 2017 жылғы 26 желтоқсандағы Кодексі;
2. «Қазақстан Республикасындағы кедендік реттеу туралы» Қазақстан Республикасының 2017 жылғы 26 желтоқсандағы Кодексінде көзделген декларациялардың нысандарын бекіту туралы »Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2018 жылғы 30 қаңтардағы № 87 бұйрығы
3. «Қазақстан Республикасының мемлекеттік кірістер органдары көрсететін мемлекеттік қызметтер стандарттарын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2015 жылғы 27 сәуірдегі № 284 бұйрығы;
4. Еуразиялық экономикалық комиссия Кеңесінің 2017 жылғы 15 қыркүйектегі № 64 «Кеден өкілі міндеттерін орындауды қамтамасыз ету мөлшері туралы» шешімі.