Экспорттық-импорттық операциялар үшін Қазақстан Республикасының
Бірыңғай терезесі

БАЖСЫЗ САУДА ДҮКЕНІ ИЕЛЕРІНІҢ ТІЗІЛІМІНЕ ЕНГІЗУ РӘСІМІ

Тізілімге енгізу шарттары

1. Бажсыз сауда дүкенінің иесі ретінде жұмыс істеуге үміткер заңды тұлғаны бажсыз сауда дүкені иелерінің тізіліміне енгізу үшін мыналар:
1) меншік, шаруашылық жүргізу, жедел басқару немесе ғимараттарды және (немесе) үй-жайларды жалға беру ( бажсыз сауда дүкені ретінде пайдалануға арналған және келесі талаптарға жауап беретін: үй-жайлардың бөліктері) сату аумағы кеден өндірісі үшін белгіленген жерден тыс жерде болуы керек. тауарларды декларациялау; бажсыз сауда дүкенінің аумағында сауда операцияларын жүргізуге арналған орындар, сондай-ақ тауарлардың сақталуын және тауарларды сатуға дайындау үшін операцияларды жүргізуге арналған қоршалған бөлек орындар болуы керек (пакетті ашу, контейнерлерден босату және басқалары); < 2) Қазақстан Республикасының заңнамасында қарастырылған жағдайларда тіркеу құжаттарының немесе бөлшек сауданы жүргізуге арналған рұқсаттардың болуы;
3) аумақпен байланысатын күні болмауы; кеден органы кедендік баждарды, салықтарды, арнайы, демпингке қарсы, өтем баждарын, проценттерді, проценттерді төлеу бойынша міндеттемелерді орындамаған;
4) күнінен бір жыл бұрын кеден органына әкімшілік жауапкершілікке тарту фактілерінің болмауы; Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 528, 532, 535, 538, 544, 551 және 555-баптарына сәйкес;
5) 4) тармақшада аталған адамдарға тауарларды сатуға арналған бажсыз сауда дүкендері үшін. Осы Кодекстің 324-бабы 2-тармағын, тиісті тізілімге енгізудің қосымша шарттарын уәкілетті орган сыртқы саясат саласындағы уәкілетті органмен келісім бойынша белгілейді;
6) электрондық шот-фактуралардың ақпараттық жүйесін пайдалану туралы келісімнің (келісімнің) болуы.
2 . Егер ғимараттар және (немесе) үй-жайлар (үй-жайлардың бөліктері) бажсыз сауда дүкені иелерінің тізіліміне енгізу туралы өтініш берілген күні жалға берілсе, онда мұндай құрылыстарға және (немесе) үй-жайларға (үй-жайлардың бөліктері) жалдау шарты кемінде алты мерзімге жасалуға тиіс айлар.

Мемлекеттік қызмет көрсету мерзімі

Өтінішті аумағында бажсыз сауда дүкені құрылған аумақтық кеден органы аумақтық кеден органында тіркелген күннен бастап он жұмыс күні ішінде қарайды. Бажсыз сауда дүкендерінің иелерін тізілімге енгізу туралы шешім аумақтық кеден органы басшысының немесе оны алмастыратын адамның немесе аумақтық кеден органы басшысының орынбасарының бұйрығымен ресімделеді және бұйрық шыққан күннен бастап күшіне енеді. Бажсыз сауда дүкені иелерінің тізіліміне енгізуден бас тарту туралы шешім осы баптың 3-тармағында көрсетілген құжаттар ұсынылмаған немесе өтініш беруші Кодекстің 524-бабында белгіленген шарттарға сәйкес келмеген жағдайларда қабылданады.

Қызмет көрсетуші

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Мемлекеттік кірістер комитетінің Мемлекеттік кірістер департаменті

Өтініш

Уақытша сақтау қоймалары иелерінің тізіліміне енгізу туралы өтініш нысаны «Қазақстан Республикасындағы кедендік реттеу туралы» Қазақстан Республикасының 2017 жылғы 26 желтоқсандағы Кодексінде көзделген өтініштердің нысандарын бекіту туралы «Қаржы министрінің 2018 жылғы 30 қаңтардағы № 87 бұйрығымен бекітілді. http://www.adilet.zan.kz/rus/docs/V1800016368).

Мемлекеттік қызмет стандарты

«Қазақстан Республикасының мемлекеттік кірістер органдары көрсететін мемлекеттік қызметтер стандарттарын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2015 жылғы 27 сәуірдегі № 284 бұйрығымен бекітілген (48-қосымша)

Құқықтық реттеу

1. «Қазақстан Республикасындағы кедендік реттеу туралы» Қазақстан Республикасының 2017 жылғы 26 желтоқсандағы Кодексі;
2. «Қазақстан Республикасындағы кедендік реттеу туралы» Қазақстан Республикасының 2017 жылғы 26 желтоқсандағы Кодексінде көзделген декларациялардың нысандарын бекіту туралы »Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2018 жылғы 30 қаңтардағы № 87 бұйрығы
3. «Қазақстан Республикасының мемлекеттік кірістер органдары көрсететін мемлекеттік қызметтер стандарттарын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2015 жылғы 27 сәуірдегі № 284 бұйрығы;
4. «Бажсыз сауда дүкені иелерінің тізіліміне енгізу үшін қосымша шарттарды бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2018 жылғы 19 ақпандағы № 232 бұйрығы.
5. «Уақытша кедендік бақылау аймақтары, уақытша сақтау орындары және бажсыз сауда дүкендерінің кейбір мәселелері туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2018 жылғы 23 ақпандағы № 280 бұйрығы.

Қосымша ақпарат

Аумақтық кеден органының лауазымды адамы Кодекстің 415-бабының 3-тармағына сәйкес Кодекстің 524-бабы 1-тармағының 1) тармақшасында көрсетілген талаптарға сәйкестігі туралы өтініш берушінің үй-жайлары мен аумақтарына кедендік тексеру жүргізеді. Үй-жайлар мен аумақтарға кедендік тексеру жүргізу кезінде өтініш беруші аумақтық кеден органының лауазымды адамына түпнұсқалары бар келесі құжаттардың көшірмелерін ұсынады: бажсыз сауда дүкені ретінде пайдалану; 2) бөлшек сауданы жүргізуге арналған құжаттарды немесе рұқсат қағаздарын, егер оларды алу міндеттемесі Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделсе.
Бұл жағдайда ұсынылған құжаттардың көшірмелері аумақтық кеден органында қалған үй-жайлар мен аумақтарды кедендік тексеру актісіне қоса беріледі. Үй-жайлар мен аумақтарды кедендік тексеру аяқталғаннан кейін заңды тұлғаға үй-жайлар мен аумақтарды кедендік тексеру актісінің бір данасы ұсынылады.