Экспорттық-импорттық операциялар үшін Қазақстан Республикасының
Бірыңғай терезесі

Адам ағзалары мен тіндерінің, қаны мен оның компоненттерінің экспорты мен импорты

Қазақстан Республикасына адам тінін әкелуге лицензия беру

Қазақстан Республикасына адам тінін әкелуге лицензия беру

Қазақстан Республикасының аумағына қан мен оның компоненттерін әкелуге лицензия беру

Қазақстан Республикасының аумағына қан мен оның компоненттерін әкелуге лицензия беру

Адам ағзаларын (ағзалардың бөліктері) Қазақстан Республикасына әкелуге лицензия беру

Адам ағзаларын (ағзалардың бөліктері) Қазақстан Республикасына әкелуге лицензия беру

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулықты сақтау комитеті

Қызмет құны 10 АЕК, 25250 теңге

Қызмет көрсету мерзімі 3 жұмыс күні

Көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ қойылған электрондық құжат нысанындағы сұрау салу (электронды түрде жасалады)(мәліметтер нысаны)

Сыртқы сауда шартының (келісімшартының), оған қосымша және (немесе) толықтырудың (бір жолғы лицензия үшін )электрондық көшірмесі, ал сыртқы сауда шарты (келісімшарты) болмаған жағдайда - тараптардың ниетін растайтын басқа құжаттың электрондық көшірмесі+C785ии

Ағзаларды және (немесе) адам тіндерін, қан мен оның компоненттерін әкелу немесе әкету мүмкіндігі туралы шешім қабылдауға уәкілетті үшінші елдердің мемлекеттік органдарының рұқсатының электрондық көшірмесі

ПШЕП арқылы төлеу жағдайларын қоспағанда, жекелеген түрлермен айналысу құқығы үшін бюджетке лицензиялық алым төленгенін растайтын құжаттың электрондық көшірмесі. қызмет.

|