Экспорттық-импорттық операциялар үшін Қазақстан Республикасының
Бірыңғай терезесі

<p><a target="_blank" href="http://www.elicense.kz/LicensingContent/Passport?servicesType=LicenseImportExportAssignationEl3&amp;servicesParameters={"LicenseAssignationId":"160","ImportExportLicenseCategory":"ImportSpecialProductLicense"}">Импорт специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации</a></p><p><a target="_blank" href="http://www.elicense.kz/LicensingContent/Passport?servicesType=LicenseImportExportAssignationEl3&amp;servicesParameters={"LicenseAssignationId":"169","ImportExportLicenseCategory":"ExportSpecialProductLicense"}">Экспорт специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации</a></p><p>Республиканское государственное учреждение "Комитет индустриального развития и промышленной безопасности</p><p>Стоимость услуги 10 МРП, 25250 тенге</p><p>Срок оказания услуги 10 рабочих дней</p><p><strong>Заңды тұлғалар үшін</strong></p><ul><li>Копия свидетельства о постановке заявителя на учет в налоговом органе заверенная печатью и подписью заявителя</li><li>Электронная Сыртқы сауда шартының (келісімшартының) көшірмесі, приложения и (или) дополнения к нему (для разовой лицензии), а в случае отсутствия внешнеторгового договора (контракта) - копия иного документа, подтверждающего намерения Сторон</li><li>Копия лицензии на осуществление деятельности в области оборота специальных технических средств</li><li>Документ, подтверждающий уплату государственной пошлины (лицензионного сбора) в порядке и размере, которые предусмотрены законодательством государства Стороны, взимаемой за выдачу лицензии</li><li>Заключение по техническому исследованию на предмет отнесения экспортируемого (импортируемого) товара к специальным техническим средствам, предназначенным для проведения оперативно-розыскных мероприятий, выданного уполномоченным подразделением или территориальными подразделениями органа национальной безопасности;</li><li>Заявление установленного образца(Мәліметтер нысаны)</li></ul><p><strong>Жеке тұлғалар үшін</strong></p><ul><li>Копия свидетельства о постановке заявителя на учет в налоговом органе заверенная печатью и подписью заявителя</li><li>Электронная Сыртқы сауда шартының (келісімшартының) көшірмесі, приложения и (или) дополнения к нему (для разовой лицензии), а в случае отсутствия внешнеторгового договора (контракта) - копия иного документа, подтверждающего намерения Сторон</li><li>Документ, подтверждающий уплату государственной пошлины (лицензионного сбора) в порядке и размере, которые предусмотрены законодательством государства Стороны, взимаемой за выдачу лицензии</li><li>Заключение по техническому исследованию на предмет отнесения экспортируемого (импортируемого) товара к специальным техническим средствам, предназначенным для проведения оперативно-розыскных мероприятий, выданного уполномоченным подразделением или территориальными подразделениями органа национальной безопасности;</li><li>Заявление установленного образца(Мәліметтер нысаны)</li></ul><p><strong>Дара кәсіпкерлер үшін</strong></p><ul><li>Копия свидетельства о постановке заявителя на учет в налоговом органе заверенная печатью и подписью заявителя</li><li>Электронная Сыртқы сауда шартының (келісімшартының) көшірмесі, приложения и (или) дополнения к нему (для разовой лицензии), а в случае отсутствия внешнеторгового договора (контракта) - копия иного документа, подтверждающего намерения Сторон</li><li>Копия лицензии на осуществление деятельности в области оборота специальных технических средств</li><li>Документ, подтверждающий уплату государственной пошлины (лицензионного сбора) в порядке и размере, которые предусмотрены законодательством государства Стороны, взимаемой за выдачу лицензии</li><li>Заключение по техническому исследованию на предмет отнесения экспортируемого (импортируемого) товара к специальным техническим средствам, предназначенным для проведения оперативно-розыскных мероприятий, выданного уполномоченным подразделением или территориальными подразделениями органа национальной безопасности;</li><li>Заявление установленного образца(Мәліметтер нысаны)</li></ul>

Ақпаратты жария етпей алуға арналған арнайы техникалық құралдардың экспорты мен импорты

Ақпаратты жария етпей алуға арналған арнайы техникалық құралдардың экспорты

Индустриялық даму және өнеркәсіптік қауіпсіздік комитеті» мемлекеттік мекемесі

Қызмет көрсету құны 10 АЕК, 25250 теңге

Қызмет көрсету мерзімі 15 жұмыс күні

Заңды тұлғалар үшін

 • Өтініш берушінің мөрімен және қолымен куәландырылған салық органында тіркелгені туралы куәліктің көшірмесі
 • Сыртқы сауда шартының (келісімшартының), оған қосымша және (немесе) толықтырудың (бір жолғы лицензия үшін )электрондық көшірмесі, ал сыртқы сауда шарты (келісімшарты) болмаған жағдайда - тараптардың ниетін растайтын басқа құжаттың көшірмесі
 • Лицензияланатын қызмет түрін жүзеге асыруға арналған лицензияның көшірмесі
 • Өтініш беруші лицензия бергені үшін Тараптар мемлекеттерінің заңнамасында көзделген тәртіппен және мөлшерде алынатын мемлекеттік бажды (лицензиялық алымды) төлегенін растайтын құжатты бергеннен кейін лицензияның көшірмесі
 • Тауарларды ақпараттық криптографиялық қорғау құралдарына және жедел іздестіру іс-шараларын жүргізуге арналған арнайы техникалық құралдарға жатқызу тұрғысынан техникалық зерттеу бойынша ұлттық қауіпсіздік органдары берген қорытындының көшірмесі
 • Белгіленген үлгідегі өтініш (Мәліметтер нысаны)

Жеке тұлғалар үшін

 • Өтініш берушінің мөрімен және қолымен куәландырылған салық органында тіркелгені туралы куәліктің көшірмесі
 • Сыртқы сауда шартының (келісімшартының), оған қосымша және (немесе) толықтырудың (бір жолғы лицензия үшін )электрондық көшірмесі, ал сыртқы сауда шарты (келісімшарты) болмаған жағдайда - тараптардың ниетін растайтын басқа құжаттың көшірмесі
 • Лицензияланатын қызмет түрін жүзеге асыруға арналған лицензияның көшірмесі
 • Өтініш беруші лицензия бергені үшін Тараптар мемлекеттерінің заңнамасында көзделген тәртіппен және мөлшерде алынатын мемлекеттік бажды (лицензиялық алымды) төлегенін растайтын құжатты бергеннен кейін лицензияның көшірмесі
 • Тауарларды ақпараттық криптографиялық қорғау құралдарына және жедел іздестіру іс-шараларын жүргізуге арналған арнайы техникалық құралдарға жатқызу тұрғысынан техникалық зерттеу бойынша ұлттық қауіпсіздік органдары берген қорытындының көшірмесі
 • Белгіленген үлгідегі өтініш (Мәліметтер нысаны)

Дара кәсіпкерлер үшін

 • Өтініш берушінің мөрімен және қолымен куәландырылған салық органында тіркелгені туралы куәліктің көшірмесі
 • Сыртқы сауда шартының (келісімшартының), оған қосымша және (немесе) толықтырудың (бір жолғы лицензия үшін )электрондық көшірмесі, ал сыртқы сауда шарты (келісімшарты) болмаған жағдайда - тараптардың ниетін растайтын басқа құжаттың көшірмесі
 • Лицензияланатын қызмет түрін жүзеге асыруға арналған лицензияның көшірмесі
 • Өтініш беруші лицензия бергені үшін Тараптар мемлекеттерінің заңнамасында көзделген тәртіппен және мөлшерде алынатын мемлекеттік бажды (лицензиялық алымды) төлегенін растайтын құжатты бергеннен кейін лицензияның көшірмесі
 • Тауарларды ақпараттық криптографиялық қорғау құралдарына және жедел іздестіру іс-шараларын жүргізуге арналған арнайы техникалық құралдарға жатқызу тұрғысынан техникалық зерттеу бойынша ұлттық қауіпсіздік органдары берген қорытындының көшірмесі
 • Белгіленген үлгідегі өтініш (Мәліметтер нысаны)