Экспорттық-импорттық операциялар үшін Қазақстан Республикасының
Бірыңғай терезесі

Еркін қоймалар иелерінің

Тізілімге енгізу шарттары

1. Еркін қойманың иесі ретінде қызметті жүзеге асыруға үміткер заңды тұлғаны еркін қоймалар иелерінің тізіліміне енгізу шарттары:
1) меншігінде, шаруашылық жүргізуінде, оралымды басқаруында немесе жалға алынған, еркін қойма ретінде пайдалануға арналған және мынадай талаптарға сай келетін құрылыстардың, үй-жайлардың (үй-жайлардың бөліктерінің) және (немесе) ашық алаңдардың болуы:
еркін қойма ретінде пайдалануға арналған аумақ заңды тұлғаның еркін қоймалар иелерінің тізіліміне енгізу туралы өтінішінде көрсетілген мақсатқа сәйкес тауарларды өндіру және қайта өңдеу жөніндегі операцияларды жүзеге асыру үшін жабдықталуға және жайластырылуға тиіс;
жапсарлас тиеу-түсіру алаңдарын қоса алғанда, аумақтың (бір немесе бірнеше қойма үй-жайлары мен алаңдардың) барлық периметрі бойынша бөгде адамдардың кіруін болғызбауды қамтамасыз ететін үздіксіз қоршауы болуға тиіс;
Кеден кодексінің 404-бабының 5-тармағына сәйкес аумақты, оған тиеу-түсіру алаңдарын қоса алғанда, белгілеу;
тауарларды тексеріп қарау үшін орындардың, оның ішінде тексеріп қарау пункттерінде орналасқан, электр жарығымен жарақтандырылған және күнтізбелік отыз күн ішінде болған оқиғалар туралы бейне ақпараттарды қарауды жүзеге асыруға мүмкіндік беретін, тәулік бойғы режимде жұмыс істейтін кеден органдарының бағдарламалық өнімдерімен үйлесімді бейне бақылау құралдарымен жабдықталған жабық алаңдардың болуы. Бұл ретте тексеріп қарау орны белгіленуге және бейнебақылау құралдары үшін қаралмайтын аймақтардың (учаскелердің) болуын болғызбауға тиіс;
орналастырылатын тауарлардың сипатына сәйкес сертификатталған таразы жабдығының, ал арнаулы сақтау орнына газ орналастырылатын жағдайда тиісті есептеу аспаптарының болуы;
2) кеден органына өтініш берген күні кедендік төлемдерді, салықтарды, арнайы, демпингке қарсы, өтемақы баждарын, өсімпұлдарды, пайыздарды төлеу бойынша белгіленген мерзімде орындалмаған міндеттің болмауы;
3) кедендік операцияларды жасау кезінде аумақтық кеден органдарына ұсынылған мәліметтерді шаруашылық операцияларды жүргізу туралы мәліметтермен салыстыруға мүмкіндік беретін, уәкілетті орган бекіткен талаптарға сәйкес келетін тауарларды есепке алу жүйесінің болуы;
4) аумақтық кеден органдарына жүгінген күні Әкімшілік құқық бұзушылық туралы іс бойынша заңды күшіне енген және орындалмаған Қаулының Қазақстан Республикасы кеден заңнамасының баптарына сәйкес нормаларының болмауы 521, 528, 532, 533, 534, 538, 539, 540, 544, 551, 552, 555 туралы Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық және Қазақстан Республикасы кеден заңнамасының көрсетілген бұзушылықтарына әкеп соққан себептердің жойылмау фактілерінің болмауы;
5) Электрондық шот-фактуралардың ақпараттық жүйесін пайдалану туралы шарттың (келісімнің) болуы;
6) баптар бойынша өтелмеген соттылығының болмауы 190, 192-1, 193, 209, 213, 214, 218, 233, 233-1, 250, 259, 311 1997 жылғы 16 шілдедегі Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің және 312-бабының 214, 216, 218, 234, 235, 236, 241, 245, 255, 256, 286, 297, 366 және 2014 жылғы 3 шілдедегі Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексінің 367-бабына сәйкес, еркін қоймалар иелерінің тізіліміне енгізуге үміткер, заңды тұлғалардың басшылары болып табылатын жеке тұлғаларда жүзеге асырылады.
2. Егер құрылыстар, үй-жайлар (үй-жайлардың бір бөлігі) және (немесе) ашық алаңдар еркін қоймалар иелерінің тізіліміне енгізу туралы өтініш берілген күні жалға алынған болса, мұндай құрылыстарға, үй-жайларға (үй-жайлардың бөліктеріне) және (немесе) ашық алаңдарға қатысты жалдау шарты кемінде үш жыл мерзімге жасалуға тиіс.

Мемлекеттік қызмет көрсету мерзімі

Өтінішті қызмет аймағында еркін қойма құрылатын аумақтық кеден органы оны аумақтық кеден органында тіркеген күннен бастап он жұмыс күні ішінде қарайды.

Қызмет көрсетуші

Қызмет аймағында еркін қоймалар құрылатын аумақтық кеден органы.

Өтініш

Өтініштің нысаны "Кедендік тізілімдер"- "уақытша сақтау орындары иелерінің тізіліміне енгізуге өтініш"қосымша бетінде орналастырылған.

Қызмет көрсету ережелері

Қазақстан Республикасы Мемлекеттік кіріс органдарының мемлекеттік қызметтер көрсету Қағидалары Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің м.а. 2020 жылғы 10 шілдедегі № 665 бұйрығымен бекітілген.

Құқықтық реттеу

1. "Қазақстан Республикасындағы кедендік реттеу туралы"2017 жылғы 26 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Кодексі.
2. Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің м.а. 2020 жылғы 10 шілдедегі № 665 бұйрығы "Қазақстан Республикасы Мемлекеттік кіріс органдарының мемлекеттік қызметтер көрсету қағидаларын бекіту туралы".
3. "Кедендік бақылаудың уақытша аймақтарының, уақытша сақтау орындарының және бажсыз сауда дүкендерінің кейбір мәселелері туралы"Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2018 жылғы 23 ақпандағы № 280 бұйрығы.

Қосымша ақпарат

Аумақтық кеден органының лауазымды адамы Кеден кодексінің 415-бабына сәйкес өтініш берушінің үй-жайлары мен аумақтарын Кеден кодексінің 165-бабының 3-тармағында айқындалған талаптарға сәйкестігіне кедендік тексеруді жүргізеді.
Үй-жайлар мен аумақтарды кедендік тексеруді жүргізу кезінде өтініш беруші аумақтық кеден органының лауазымды адамына Кеден кодексінің 165-бабының 3-тармағында айқындалған талаптардың орындалғанын растайтын құжаттардың көшірмелерін ұсынады.
Бұл ретте ұсынылған құжаттардың көшірмелері аумақтық кеден органында қалатын Үй-жайлар мен аумақтарды кедендік тексеру актісіне қоса беріледі.

Жүктеу (PDF)