Экспорттық-импорттық операциялар үшін Қазақстан Республикасының
Бірыңғай терезесі

Үшінші елдермен сауда-саттықта тарифтік емес реттеу шаралары қолданылатын тауарлардың бірыңғай тізбесіне енгізілген жекелеген тауарларды әкелуге, әкетуге және олардың транзитіне қорытынды (рұқсат беру құжатын) беру (2.16 бөлімбойынша)

Үшінші елдермен сауда-саттықта тарифтік емес реттеу шаралары қолданылатын тауарлардың бірыңғай тізбесіне енгізілген жекелеген тауарларды әкелуге, әкетуге және олардың транзитіне қорытынды (рұқсат беру құжатын) беру

Импорттан өзгеше жағдайларда, азаматтық мақсаттағы, оның ішінде басқа тауарлардың құрамына кіріктірілген не кіретін радиоэлектрондық құралдар мен жоғары жиілікті құрылғыларды Қазақстан Республикасының аумағына әкелуге қорытындылар беру

Басқа тауарлардың құрамына кіріктірілген не кіретін радиоэлектрондық құралдар мен жоғары жиілікті құрылғылардың импортына лицензия беру

Импорттан өзгеше жағдайларда, азаматтық мақсаттағы, оның ішінде басқа тауарлардың құрамына кіріктірілген не кіретін радиоэлектрондық құралдар мен жоғары жиілікті құрылғыларды Қазақстан Республикасының аумағына әкелуге қорытындылар беру

Қазақстан Республикасы Ақпарат және коммуникация министрлігі

қызмет көрсету мерзімі 15 жұмыс күні

Заңды тұлғалар үшін

 • ақпараттық жүйелерде қамтылған, заңмен қорғалатын құпияны құрайтын мәліметтерді пайдалануға еркін нысандағы жазбаша келісімін өтініш; (міндетті, біліктілік талаптары)(Мәліметтер нысаны)
 • Техникалық сипаттамасы (міндетті, біліктілік талаптары)
 • Инвойс (міндетті емес, біліктілік талаптары)
 • Жеткізу туралы келісімшарт (міндетті емес, біліктілік талаптары)

Жеке тұлғалар үшін

 • зақпараттық жүйелерде қамтылған, заңмен қорғалатын құпияны құрайтын мәліметтерді пайдалануға еркін нысандағы жазбаша келісімін өтініш; (міндетті, біліктілік талаптары)(Мәліметтер нысаны)
 • Техникалық сипаттамасы (міндетті, біліктілік талаптары)
 • Инвойс (міндетті емес, біліктілік талаптары)
 • Жеткізу туралы келісімшарт (міндетті емес, біліктілік талаптары)

Дара кәсіпкерлер үшін

 • ақпараттық жүйелерде қамтылған, заңмен қорғалатын құпияны құрайтын мәліметтерді пайдалануға еркін нысандағы жазбаша келісімін өтініш; (міндетті, біліктілік талаптары)(Мәліметтер нысаны)
 • Техникалық сипаттамасы (міндетті, біліктілік талаптары)
 • Инвойс (міндетті емес, біліктілік талаптары)
 • Жеткізу туралы келісімшарт (міндетті емес, біліктілік талаптары)