Экспорттық-импорттық операциялар үшін Қазақстан Республикасының
Бірыңғай терезесі

Тауарлардың жекелеген түрлерінің импорты және (несесе) экспорты

Жекелеген тауарлар түрлерінің импорты және (немесе) экспорты

Заңды тұлғалар үшін

  • Сыртқы сауда шартының (келісімшартының), оған қосымша және (немесе) толықтырудың (бір жолғы лицензия үшін )электрондық көшірмесі, ал сыртқы сауда шарты (келісімшарты) болмаған жағдайда - тараптардың ниетін растайтын басқа құжаттың көшірмесі;
  • Лицензияланатын қызмет түрін жүзеге асыруға арналған лицензияның көшірмесі немесе лицензияланатын қызмет түрін жүзеге асыруға арналған лицензияның болуы туралы мәліметтер, егер мұндай қызмет түрі Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік аумағында оған қатысты лицензиялау енгізілген тауар айналымына байланысты болса
  • ЭҮТШ арқылы төленетін төлемді қоспағанда, бюджетке лицензиялық алымның төленгенiн растайтын құжаттың электрондық көшiрмесi (Мәліметтер нысаны)
  • Көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ қойылған электрондық құжат нысанындағы сұрау салу (электрондық түрде жасалады)(Мәліметтер нысаны)

Жеке тұлғалар үшін

  • Сыртқы сауда шартының (келісімшартының), оған қосымша және (немесе) толықтырудың (бір жолғы лицензия үшін )электрондық көшірмесі, ал сыртқы сауда шарты (келісімшарты) болмаған жағдайда - тараптардың ниетін растайтын басқа құжаттың көшірмесі;
  • Лицензияланатын қызмет түрін жүзеге асыруға арналған лицензияның көшірмесі немесе лицензияланатын қызмет түрін жүзеге асыруға арналған лицензияның болуы туралы мәліметтер, егер мұндай қызмет түрі Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік аумағында оған қатысты лицензиялау енгізілген тауар айналымына байланысты болса
  • ЭҮТШ арқылы төленетін төлемді қоспағанда, бюджетке лицензиялық алымның төленгенiн растайтын құжаттың электрондық көшiрмесi (Мәліметтер нысаны)
  • Көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ қойылған электрондық құжат нысанындағы сұрау салу (электрондық түрде жасалады)(Мәліметтер нысаны)