Экспорттық-импорттық операциялар үшін Қазақстан Республикасының
Бірыңғай терезесі

Экспорттық бақылауға жататын тауарлардың транзитіне рұқсат

Я хочу подать заявку сейчас

Индустрия және инфрақұрылымды дамыту министрлігі

Срок оказания услуги 15 календарных дней

Для юридических лиц
 • Азаматтық-құқықтық жауапкершiлiктi сақтандыру шарты немесе Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес сақтандыру полисi (міндетті түрде, біліктілік талапта)
 • Осы Ереженің 3 қосымшасындағы нысанға сәйкес қозғалыс бағыты, кіру және шығу шекаралық бекеттері, көлік түрі туралы мәліметтер (міндетті түрде, біліктілік талапта)
 • Әскери (қосарлы) мақсаттағы өнім транзитін әскери қарауылмен алып жүрген кезде - әскери қарауыл адамдарының санын, олардың қарулары мен әкелінетін қарудың әр бірлігіне оқ-дәрілер туралы деректерді (маркасы (түрі), калибрі, саны) көрсете отырып, әскери қарауыл туралы ақпарат (міндетті түрде)
 • Қазақстан Республикасының ядролық және радиациялық қауiпсiздiгi жөнiндегi құзыреттi органдары рұқсатының қолданылу шарттарын қоса алғанда, Қазақстан Республикасының қолданыстағы нормативтiк құқықтық актiлерiн бұзу анықталған жағдайда оның тарапынан тасымалдың нақты жағдайларына тексеру жүргiзуге, сондай-ақ ықтимал уақытша сақтауға, керi тасымалдауға, сараптамаға және атқарушы органдардың басқа да қажеттi іс-қимылдарына байланысты шығыстарды, сондай-ақ анықталған ауытқуларды заңнама талаптарына сәйкес келтiру және/немесе экспортталуы мемлекетке жүктi қайтару қажеттiгiне байланысты шығыстарды өтеуге кепiлдiктi растайтын (келісімшарттың нөмірі мен күні көрсетілген) көрсетілетін қызметті алушының хатының электрондық көшірмесі (міндетті түрде)
 • Егер жүк алушыға жүктi беру оған қатысы жоқ себептер бойынша мүмкiн болмаған жағдайда, транзитпен өтетін өнiмдi оның бұл жүктi қайта қабылдауға сөзсіз келiсiмiн растайтын (келісімшарттың нөмірі мен күні көрсетілген) (көрсетілетін қызметті берушіге атына жіберілетін) жүк жөнелтушi хаты (міндетті түрде)
 • Осы ереженің 2 қосымшасындағы нысанға сәйкес өнімнің транзитіне рұқсат алу үшін өтініш (міндетті түрде, біліктілік талапта)(Мәліметтер нысаны)
 • Экспорттаушы елдiң экспорттық бақылау мәселелерi жөніндегі Комитет берген, өнiмдi әкетуге рұқсатының бар болуы туралы құжат егер елдің заңнамасында осындай құжатты беру көзделмеген жағдайда, экспорттаушы елдің экспорттық бақылау саласындағы уәкілетті органынан растаушы хаты ұсынылады (міндетті түрде)
 • Оған қосымшаларымен және (немесе) толықтыруларымен бірге өнiмнiң номенклатурасы мен көлемi заттай және құндық мәнде көрсетілген сыртқы сауда мәмілесінің қатысушылары арасындағы (сатушы, жүк жөнелтушi, сатып алушы, жүк алушы, делдал) өнімді жеткізуге арналған келісімшарттың электрондық көшірмесі (міндетті түрде)
 • Егер елдің заңнамасында осындай құжатты беру көзделмеген жағдайда, экспорттаушы елдің экспорттық бақылау саласындағы уәкілетті органынан растаушы хаты ұсынылады (міндетті емес)
 • Қазақстан Республикасының мемлекеттік шекарасы арқылы өткізу пункттерінде Қазақстан Республикасына кіруге немесе Қазақстан Республикасынан шығуға құқық беретін адамдардың (әскери қарауыл құрамынан) құжаттары, бекітілген қаруды, оқ-дәрілерді көрсете отырып, әскери бөлімнің лауазымды адамдары бекіткен әскери қарауыл адамдарының атаулы тізімін және әскери қарауылдың тиісті ілеспе құжаттары (ұйғарым, жүктеу құжаты, қорытынды) ұсынады (міндетті түрде)
 • ҚР аумағы бойынша жөнелту келісім шарты (міндетті емес, біліктілік талапта)
 • Апаттық карточка (міндетті емес, біліктілік талапта)
 • Химиялық өнім қауіпсіздігінің паспорты (міндетті түрде, біліктілік талапта)
 • Автокөлік құралымен 1, 6 және 7-сыныпты қауіпті жүкті тасымалдауды жүзеге асыруға арнайы рұқсат (міндетті түрде, біліктілік талапта)
 • Ядролық және радиациялық қауіпсіздік жөніндегі Қазақстан Республикасының құзыретті органдары рұқсатының қолданылу шарттарын, сондай-ақ анықталған ауытқуларды Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес келтіру қажеттілігіне және/немесе жүкті экспорт мемлекетіне қайтаруға байланысты шығыстарды қоса алғанда Қазақстан Республикасының қолданыстағы нормативтік құқықтық актілерінің бұзылуы анықталған жағдайда тасымалдаудың нақты жағдайларына тексеру жүргізуге, сондай-ақ ықтимал уақытша сақтауға, кері тасымалдауға, сараптауға және атқарушы органдардың басқа да қажетті іс-қимылдарына байланысты шығыстарды көрсетілетін қызметті алушының өз тарапынан өтеу кепілдігін растайтын хаты (егер қызмет алушы шетелдік мемлекеттің мемлекеттік органы болған жағдайда – қажет емес) (міндетті түрде, біліктілік талапта)
 • ҚР аумағы бойынша жүк күзету келісім шарты (теміржол және су көлігімен тасымалдау кезінде талап етілмейді) (міндетті емес, біліктілік талапта)
Для физических лиц
 • Азаматтық-құқықтық жауапкершiлiктi сақтандыру шарты немесе Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес сақтандыру полисi (міндетті түрде, біліктілік талапта)
 • Осы Ереженің 3 қосымшасындағы нысанға сәйкес қозғалыс бағыты, кіру және шығу шекаралық бекеттері, көлік түрі туралы мәліметтер (міндетті түрде, біліктілік талапта)
 • Әскери (қосарлы) мақсаттағы өнім транзитін әскери қарауылмен алып жүрген кезде - әскери қарауыл адамдарының санын, олардың қарулары мен әкелінетін қарудың әр бірлігіне оқ-дәрілер туралы деректерді (маркасы (түрі), калибрі, саны) көрсете отырып, әскери қарауыл туралы ақпарат (міндетті түрде)
 • Қазақстан Республикасының ядролық және радиациялық қауiпсiздiгi жөнiндегi құзыреттi органдары рұқсатының қолданылу шарттарын қоса алғанда, Қазақстан Республикасының қолданыстағы нормативтiк құқықтық актiлерiн бұзу анықталған жағдайда оның тарапынан тасымалдың нақты жағдайларына тексеру жүргiзуге, сондай-ақ ықтимал уақытша сақтауға, керi тасымалдауға, сараптамаға және атқарушы органдардың басқа да қажеттi іс-қимылдарына байланысты шығыстарды, сондай-ақ анықталған ауытқуларды заңнама талаптарына сәйкес келтiру және/немесе экспортталуы мемлекетке жүктi қайтару қажеттiгiне байланысты шығыстарды өтеуге кепiлдiктi растайтын (келісімшарттың нөмірі мен күні көрсетілген) көрсетілетін қызметті алушының хатының электрондық көшірмесі (міндетті түрде)
 • Егер жүк алушыға жүктi беру оған қатысы жоқ себептер бойынша мүмкiн болмаған жағдайда, транзитпен өтетін өнiмдi оның бұл жүктi қайта қабылдауға сөзсіз келiсiмiн растайтын (келісімшарттың нөмірі мен күні көрсетілген) (көрсетілетін қызметті берушіге атына жіберілетін) жүк жөнелтушi хаты (міндетті түрде)
 • Осы ереженің 2 қосымшасындағы нысанға сәйкес өнімнің транзитіне рұқсат алу үшін өтініш (міндетті түрде, біліктілік талапта)(Мәліметтер нысаны)
 • Экспорттаушы елдiң экспорттық бақылау мәселелерi жөніндегі Комитет берген, өнiмдi әкетуге рұқсатының бар болуы туралы құжат егер елдің заңнамасында осындай құжатты беру көзделмеген жағдайда, экспорттаушы елдің экспорттық бақылау саласындағы уәкілетті органынан растаушы хаты ұсынылады (міндетті түрде)
 • Оған қосымшаларымен және (немесе) толықтыруларымен бірге өнiмнiң номенклатурасы мен көлемi заттай және құндық мәнде көрсетілген сыртқы сауда мәмілесінің қатысушылары арасындағы (сатушы, жүк жөнелтушi, сатып алушы, жүк алушы, делдал) өнімді жеткізуге арналған келісімшарттың электрондық көшірмесі (міндетті түрде)
 • Егер елдің заңнамасында осындай құжатты беру көзделмеген жағдайда, экспорттаушы елдің экспорттық бақылау саласындағы уәкілетті органынан растаушы хаты ұсынылады (міндетті емес)
 • Қазақстан Республикасының мемлекеттік шекарасы арқылы өткізу пункттерінде Қазақстан Республикасына кіруге немесе Қазақстан Республикасынан шығуға құқық беретін адамдардың (әскери қарауыл құрамынан) құжаттары, бекітілген қаруды, оқ-дәрілерді көрсете отырып, әскери бөлімнің лауазымды адамдары бекіткен әскери қарауыл адамдарының атаулы тізімін және әскери қарауылдың тиісті ілеспе құжаттары (ұйғарым, жүктеу құжаты, қорытынды) ұсынады (міндетті түрде)
 • Жеке тұлғаның жеке басын куәландыратын құжаттың, кәсіпкерлік қызметпен айналысу құқығын растайтын құжаттың электрондық көшірмесі –шетелдік заңды тұлға үшін (міндетті түрде, біліктілік талапта)
 • ҚР аумағы бойынша жөнелту келісім шарты (міндетті емес, біліктілік талапта)
 • Апаттық карточка (міндетті емес, біліктілік талапта)
 • Химиялық өнім қауіпсіздігінің паспорты (міндетті түрде, біліктілік талапта)
 • Автокөлік құралымен 1, 6 және 7-сыныпты қауіпті жүкті тасымалдауды жүзеге асыруға арнайы рұқсат (міндетті түрде, біліктілік талапта)
 • Ядролық және радиациялық қауіпсіздік жөніндегі Қазақстан Республикасының құзыретті органдары рұқсатының қолданылу шарттарын, сондай-ақ анықталған ауытқуларды Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес келтіру қажеттілігіне және/немесе жүкті экспорт мемлекетіне қайтаруға байланысты шығыстарды қоса алғанда Қазақстан Республикасының қолданыстағы нормативтік құқықтық актілерінің бұзылуы анықталған жағдайда тасымалдаудың нақты жағдайларына тексеру жүргізуге, сондай-ақ ықтимал уақытша сақтауға, кері тасымалдауға, сараптауға және атқарушы органдардың басқа да қажетті іс-қимылдарына байланысты шығыстарды көрсетілетін қызметті алушының өз тарапынан өтеу кепілдігін растайтын хаты (егер қызмет алушы шетелдік мемлекеттің мемлекеттік органы болған жағдайда – қажет емес) (міндетті түрде, біліктілік талапта)
 • ҚР аумағы бойынша жүк күзету келісім шарты (теміржол және су көлігімен тасымалдау кезінде талап етілмейді) (міндетті емес, біліктілік талапта)
Для индивидуальных предпринимателей
 • Азаматтық-құқықтық жауапкершiлiктi сақтандыру шарты немесе Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес сақтандыру полисi (міндетті түрде, біліктілік талапта)
 • Осы Ереженің 3 қосымшасындағы нысанға сәйкес қозғалыс бағыты, кіру және шығу шекаралық бекеттері, көлік түрі туралы мәліметтер (міндетті түрде, біліктілік талапта)
 • Әскери (қосарлы) мақсаттағы өнім транзитін әскери қарауылмен алып жүрген кезде - әскери қарауыл адамдарының санын, олардың қарулары мен әкелінетін қарудың әр бірлігіне оқ-дәрілер туралы деректерді (маркасы (түрі), калибрі, саны) көрсете отырып, әскери қарауыл туралы ақпарат (міндетті түрде)
 • Қазақстан Республикасының ядролық және радиациялық қауiпсiздiгi жөнiндегi құзыреттi органдары рұқсатының қолданылу шарттарын қоса алғанда, Қазақстан Республикасының қолданыстағы нормативтiк құқықтық актiлерiн бұзу анықталған жағдайда оның тарапынан тасымалдың нақты жағдайларына тексеру жүргiзуге, сондай-ақ ықтимал уақытша сақтауға, керi тасымалдауға, сараптамаға және атқарушы органдардың басқа да қажеттi іс-қимылдарына байланысты шығыстарды, сондай-ақ анықталған ауытқуларды заңнама талаптарына сәйкес келтiру және/немесе экспортталуы мемлекетке жүктi қайтару қажеттiгiне байланысты шығыстарды өтеуге кепiлдiктi растайтын (келісімшарттың нөмірі мен күні көрсетілген) көрсетілетін қызметті алушының хатының электрондық көшірмесі (міндетті түрде)
 • Егер жүк алушыға жүктi беру оған қатысы жоқ себептер бойынша мүмкiн болмаған жағдайда, транзитпен өтетін өнiмдi оның бұл жүктi қайта қабылдауға сөзсіз келiсiмiн растайтын (келісімшарттың нөмірі мен күні көрсетілген) (көрсетілетін қызметті берушіге атына жіберілетін) жүк жөнелтушi хаты (міндетті түрде)
 • Осы ереженің 2 қосымшасындағы нысанға сәйкес өнімнің транзитіне рұқсат алу үшін өтініш (міндетті түрде, біліктілік талапта)(Мәліметтер нысаны)
 • Экспорттаушы елдiң экспорттық бақылау мәселелерi жөніндегі Комитет берген, өнiмдi әкетуге рұқсатының бар болуы туралы құжат егер елдің заңнамасында осындай құжатты беру көзделмеген жағдайда, экспорттаушы елдің экспорттық бақылау саласындағы уәкілетті органынан растаушы хаты ұсынылады (міндетті түрде)
 • Оған қосымшаларымен және (немесе) толықтыруларымен бірге өнiмнiң номенклатурасы мен көлемi заттай және құндық мәнде көрсетілген сыртқы сауда мәмілесінің қатысушылары арасындағы (сатушы, жүк жөнелтушi, сатып алушы, жүк алушы, делдал) өнімді жеткізуге арналған келісімшарттың электрондық көшірмесі (міндетті түрде)
 • Егер елдің заңнамасында осындай құжатты беру көзделмеген жағдайда, экспорттаушы елдің экспорттық бақылау саласындағы уәкілетті органынан растаушы хаты ұсынылады (міндетті емес)
 • Қазақстан Республикасының мемлекеттік шекарасы арқылы өткізу пункттерінде Қазақстан Республикасына кіруге немесе Қазақстан Республикасынан шығуға құқық беретін адамдардың (әскери қарауыл құрамынан) құжаттары, бекітілген қаруды, оқ-дәрілерді көрсете отырып, әскери бөлімнің лауазымды адамдары бекіткен әскери қарауыл адамдарының атаулы тізімін және әскери қарауылдың тиісті ілеспе құжаттары (ұйғарым, жүктеу құжаты, қорытынды) ұсынады (міндетті түрде)
 • Жеке тұлғаның жеке басын куәландыратын құжаттың, кәсіпкерлік қызметпен айналысу құқығын растайтын құжаттың электрондық көшірмесі –шетелдік заңды тұлға үшін (міндетті түрде, біліктілік талапта)
 • ҚР аумағы бойынша жөнелту келісім шарты (міндетті емес, біліктілік талапта)
 • Апаттық карточка (міндетті емес, біліктілік талапта)
 • Химиялық өнім қауіпсіздігінің паспорты (міндетті түрде, біліктілік талапта)
 • Автокөлік құралымен 1, 6 және 7-сыныпты қауіпті жүкті тасымалдауды жүзеге асыруға арнайы рұқсат (міндетті түрде, біліктілік талапта)
 • ҚР аумағы бойынша жүк күзету келісім шарты (теміржол және су көлігімен тасымалдау кезінде талап етілмейді) (міндетті емес, біліктілік талапта)