Экспорттық-импорттық операциялар үшін Қазақстан Республикасының
Бірыңғай терезесі

САҚТАУ ҚОЙМАЛАРЫ ИЕЛЕРІНІҢ ӨЗ ТАУАРЛАРЫН ТІЗІЛІМГЕ ЕНГІЗУ РӘСІМІ

Тіркеу шарттары

1. Өз тауарларын кедендік бақылауда уақытша сақтауға арналған тауар иесінің қоймасы және (немесе) ашық алаңы өз тауарларын сақтау қоймасы болып табылады. Бұл ретте өз тауарларын сақтайтын қоймалар келесі талаптарға жауап беруі керек:
1) меншік, басқару, жедел басқару немесе үй-жайларды және (немесе) ашық алаңдарда жалға беру, ал жалдау мерзімі өтініш берілген күннен бастап алты айдан кем болмауы керек. мәлімдемелер;
2) орналастырылатын тауарлар мен көлік құралдарының сипатына сәйкес сертификатталған өлшеу жабдықтарының болуы, және газды арнайы сақтау орындарына орналастырған кезде тиісті өлшеу құралдарының болуы; 3) аумақ Кодекстің 404-бабына сәйкес белгіленуі керек; 4) техникалық тұрғыдан кіреберіс жолдардың, сондай-ақ қатты беті бар (бетон, асфальт, резеңке немесе басқа қатты беті), оның ішінде электр жарығымен жабдықталған жабық учаскелері бар тауарларды тексеруге арналған орындардың болуы;
5) тиеу-түсіру алаңдарын (бір немесе бірнеше сақтау орындары мен учаскелерін) қоса алғанда, аумақ бір пошта мекенжайында орналасуы керек және өз тауарларын сақтауға арналған қойманың барлық периметрі бойынша үздіксіз қоршау болуы керек.

Мемлекеттік қызмет көрсету мерзімі

Өтінішті аумақтық кеден органы оны тіркеген күннен бастап он жұмыс күні ішінде қарайды.
Өз тауарларын сақтау қоймалары иелерінің тізіліміне енгізуден бас тарту туралы шешім осы баптың 3-тармағында көрсетілген құжаттар толық ұсынылмаған немесе өтініш беруші осы Кодексте белгіленген талаптарға сәйкес келмеген жағдайларда қабылданады. Өтініш беруші аталған бұзушылықтарды жойғаннан кейін өтініш осы Кодексте белгіленген тәртіппен қаралады.

Қызмет көрсетуші

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Мемлекеттік кірістер комитетінің Мемлекеттік кірістер департаменті

Мәлімдеме

Уақытша сақтау қоймалары иелерінің тізіліміне енгізу туралы өтініш нысаны «Қазақстан Республикасындағы кедендік реттеу туралы» Қазақстан Республикасының 2017 жылғы 26 желтоқсандағы Кодексінде көзделген өтініштердің нысандарын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2018 жылғы 30 қаңтардағы № 87 бұйрығымен бекітілген (Сілтеме: http : //www.adilet.zan.kz/rus/docs/V1800016368).

Мемлекеттік қызмет стандарты

«Қазақстан Республикасының мемлекеттік кірістер органдары көрсететін мемлекеттік қызметтер стандарттарын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2015 жылғы 27 сәуірдегі № 284 бұйрығымен бекітілген (36-қосымша)

Құқықтық реттеу

1. «Қазақстан Республикасындағы кедендік реттеу туралы» Қазақстан Республикасының 2017 жылғы 26 желтоқсандағы Кодексі;
2. «Қазақстан Республикасындағы кедендік реттеу туралы» Қазақстан Республикасының 2017 жылғы 26 желтоқсандағы Кодексінде көзделген декларациялардың нысандарын бекіту туралы »Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2018 жылғы 30 қаңтардағы № 87 бұйрығы
3. «Қазақстан Республикасының мемлекеттік кірістер органдары көрсететін мемлекеттік қызметтер стандарттарын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2015 жылғы 27 сәуірдегі № 284 бұйрығы;
4. Еуразиялық экономикалық комиссия Кеңесінің 2017 жылғы 15 қыркүйектегі № 64 «Кеден өкілі міндеттерін орындауды қамтамасыз ету мөлшері туралы» шешімі.

қосымша ақпарат

Аумақтық кеден органының лауазымды адамы осы Кодекстің 415-бабына сәйкес өтініш берушінің үй-жайлары мен аумақтарына осы Кодекстің 165-бабының 3-тармағында көрсетілген талаптардың сақталуына кедендік тексеру жүргізеді.
Үй-жайлар мен аумақтарға кедендік тексеру жүргізу кезінде өтініш беруші аумақтық кеден органының лауазымды адамына осы Кодекстің 165-бабының 3-тармағында көрсетілген талаптардың сақталуын растайтын құжаттардың көшірмелерін ұсынады.
Бұл жағдайда ұсынылған құжаттардың көшірмелері аумақтық кеден органында қалған үй-жайлар мен аумақтарды кедендік тексеру актісіне қоса беріледі.