Экспорттық-импорттық операциялар үшін Қазақстан Республикасының
Бірыңғай терезесі

УАҚЫТША САҚТАУ ҚОЙМАЛАРЫ ИЕЛЕРІНІҢ ТІЗІЛІМІНЕ ЕНГІЗУ РӘСІМІ

Тіркеу шарттары

1. Уақытша сақтау қоймасының иесі ретінде қызметті жүзеге асыруға өтініш білдірген заңды тұлғаны уақытша сақтау қоймалары иелерінің тізіліміне енгізу шарттары:
1) уақытша сақтау қоймасы ретінде пайдалануға арналған және келесі талаптарға жауап беретін құрылыстарды, үй-жайларды (үй-жайлардың бөліктері) және (немесе) ашық алаңдарды иелену, шаруашылық жүргізу, жедел басқару немесе жалға беру: аумаққа кіретін және аумақты тастайтын көлік құралдарын басқару жүйелерінің болуы аумаққа және (немесе) үй-жайға кіретін және аумақтан және (немесе) үй-жайдан шыққан адамдар (кедендік бақылауға жататын құжаттар, тауарлар мен көлік құралдары орналасқан) қоймасының аумағында күнтізбелік отыз күн ішінде оқиғалардың көрінісі бейне мүмкіндік бере отырып, тәулік бойы жұмыс істейді redstvami видео; тиеу-түсіру тетіктерін иелену, пайдалану және (немесе) иелік ету құқығын немесе тиеу-түсіру тетіктерін пайдалануға байланысты қызмет көрсететін тұлғамен келісімнің болуын растау; орналастырылған тауарлар мен көлік құралдарының сипатына сәйкес сертификатталған өлшеу құралдарын иелену, пайдалану және (немесе) оларға билік ету құқығын растау, газ арнайы қоймаларға орналастырылған жағдайда тиісті өлшеу құралдарының болуы; техникалық негізделген кірме жолдардың болуы;
күнтізбелік отыз күн ішінде бейне ақпаратын көруге мүмкіндік беретін, тәулік бойы жұмыс істейтін, электр жарығымен жабдықталған және бейнебақылау құралдарымен жабдықталған ішкі аудандарды қоса, тауарларды тексеруге арналған орындардың болуы. Бұл ретте тексеру учаскесі периметр бойында сары бояумен немесе түтік лентасымен белгіленіп, бейнебақылау жабдықтары үшін қол жетімді емес аймақтардың (учаскелердің) болуын болдырмауы керек;
қойма жұмыстарына байланысты емес ғимараттар (құрылыстар) мен құрылыстар аумақта орналаспауы керек; шығу тегі, Кодекстің 404-бабының 5-тармағына сәйкес көрсетілуі керек және бетон, асфальт немесе басқа қатты беті болуы керек;
2) уақытша сақтау қоймасы иесінің азаматтық-құқықтық жауапкершілік тәуекелі үшін, сақтауда тұрған басқа адамдардың тауарларына зиян келтіру немесе басқа тұлғалармен сақтау келісімшартының басқа шарттарын бұзу нәтижесінде шартта белгіленген сақтандыру сомасы үшін сақтандыру шартының болуы; 3) аумақтық кеден органына жүгінген күні кедендік баждарды, салықтарды, арнайы, демпингке қарсы, өтемақы баждарын, өсімпұлдарды, проценттерді төлеу жөніндегі міндеттің болмауы;
4) Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 521, 528, 532, 533, 534, 539, 540, 555 және 558-баптарына сәйкес аумақтық кеден органына жүгінгенге дейін бір жыл ішінде әкімшілік жауапкершілікке тарту фактілерінің болмауы;
5) электрондық шот-фактуралардың ақпараттық жүйесін пайдалану туралы келісімнің (келісімнің) болуы.
2. Егер құрылыстар, үй-жайлар (үй-жайлардың бөліктері) және (немесе) ашық алаңдар жалға алынған болса, уақытша сақтау қоймалары иелерінің тізіліміне енгізу туралы өтініш берілген күні осындай құрылыстарды, үй-жайларды (үй-жайлардың бөліктері) және (немесе) ашық алаңдарды жалдау шарты болуы керек. кемінде бір жыл мерзімге жасалған.

Мемлекеттік қызмет көрсету мерзімі

Заявление рассматривается территориальным таможенным органом, в зоне деятельности которого учреждается склад временного хранения, в течение десяти рабочих дней со дня его регистрации в территориальном таможенном органе.
Решение об отказе во включении в реестр владельцев складов временного хранения принимается в случае непредставления документов, указанных в пунктах 1 и 3 статьи 504, или несоответствия заявителя условиям, установленным статьей 503 Кодекса.
6. В случае включения или отказа во включении лица в реестр владельцев складов временного хранения территориальный таможенный орган уведомляет заявителя в письменной или электронной форме не позднее одного рабочего дня, следующего за днем принятия соответствующего решения.

Қызмет көрсетуші

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Мемлекеттік кірістер комитетінің Мемлекеттік кірістер департаменті

Мәлімдеме

Уақытша сақтау қоймалары иелерінің тізіліміне енгізу туралы өтініш нысаны «Қазақстан Республикасындағы кедендік реттеу туралы» Қазақстан Республикасының 2017 жылғы 26 желтоқсандағы Кодексінде көзделген өтініштердің нысандарын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2018 жылғы 30 қаңтардағы № 87 бұйрығымен бекітілген (Сілтеме: http : //www.adilet.zan.kz/rus/docs/V1800016368).

Мемлекеттік қызмет стандарты

«Қазақстан Республикасының мемлекеттік кірістер органдары көрсететін мемлекеттік қызметтер стандарттарын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2015 жылғы 27 сәуірдегі № 284 бұйрығымен бекітілген (36-қосымша)

Құқықтық реттеу

1. «Қазақстан Республикасындағы кедендік реттеу туралы» Қазақстан Республикасының 2017 жылғы 26 желтоқсандағы Кодексі;
2. «Қазақстан Республикасындағы кедендік реттеу туралы» Қазақстан Республикасының 2017 жылғы 26 желтоқсандағы Кодексінде көзделген декларациялардың нысандарын бекіту туралы »Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2018 жылғы 30 қаңтардағы № 87 бұйрығы
3. «Қазақстан Республикасының мемлекеттік кірістер органдары көрсететін мемлекеттік қызметтер стандарттарын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2015 жылғы 27 сәуірдегі № 284 бұйрығы;
4. Еуразиялық экономикалық комиссия Кеңесінің 2017 жылғы 15 қыркүйектегі № 64 «Кеден өкілі міндеттерін орындауды қамтамасыз ету мөлшері туралы» шешімі.

қосымша ақпарат

Аумақтық кеден органының лауазымды адамы осы Кодекстің 415-бабына сәйкес өтініш берушінің үй-жайлары мен аумақтарына осы Кодекстің 165-бабының 3-тармағында көрсетілген талаптардың сақталуына кедендік тексеру жүргізеді.
Үй-жайлар мен аумақтарға кедендік тексеру жүргізу кезінде өтініш беруші аумақтық кеден органының лауазымды адамына осы Кодекстің 165-бабының 3-тармағында көрсетілген талаптардың сақталуын растайтын құжаттардың көшірмелерін ұсынады.
Бұл жағдайда ұсынылған құжаттардың көшірмелері аумақтық кеден органында қалған үй-жайлар мен аумақтарды кедендік тексеру актісіне қоса беріледі.